Tervetuloa!
Valitse kaupunki ja kategoria


Tervetuloa!
We noticed that your city has changed. Would you like to search events from your current location?

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

-yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

1.10.2013

1. REKISTERINPITÄJÄ

W-ZUP Communication Oy
Y-tunnus 2548861-2
Kekkolantie 25, 40520 Jyväskylä

Puh. +358 40 162 4320

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Jussi Palovaara,
Puh. +358 40 162 4320
jussi.palovaara@w-zup.com

3. REKISTERIN NIMI

W-ZUP Communication Oy:n asiakasrekisteri.

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään W-ZUP Communication Oy:n asiakas- ja/tai jäsenyyssuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, suunnitteluun, analysointiin, tilastointiin, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen, tarjoamiseen, kehittämiseen, seurantaan ja väärinkäytösten valvontaan sekä tapahtuman järjestäjien ja muiden toimeksiantajien sekä näiden yhteistyökumppaneiden markkinointiin, markkinatutkimuksiin ja markkinointikilpailujen järjestämiseen.

Henkilötietoja käsitellään asiakas- tai jäsenyyssuhteen perusteella sekä esimerkiksi paikkatietoja rekisteröidyn suostumuksella ja toimeksiannosta.

5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

- Nimi, osoite-, ja muut yhteystiedot
- Asiakkuuteen ja/tai jäsenyyteen liittyvät tiedot kuten palvelun käyttö- ja tapahtumatiedot
- Lupa- ja kieltotiedot

- Demografiatiedot 

- Tunnistautumistiedot, kuten käyttäjätunnukset, salasanat ja muut käyttäjän tunnistamisen ja palvelun toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot 

- Käyttäjän itse ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot (esimerkiksi mielenkiinnon kohteet)
- Tapahtuma-, paikka- ja analyysitiedot

Kaikkia yllä mainittuja tietoja ei tallenneta jokaisesta käyttäjästä, vaan tietosisältö riippuu käytössä olevasta palvelusta.

6. REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään palveluihin rekisteröidyttäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä sekä verkkopalvelun käytön aikana rekisteröityneestä käyttäjästä tallentuneita palvelun käyttöä koskevia tietoja. Henkilötietoja voidaan myös kerätä ja päivittää Väestörekisteristä, Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

7. TIETOJEN LUOVUTUS

W-ZUP Communication Oy:n toimii lippujen, palveluiden ja tuotteiden välittäjänä tapahtumanjärjestäjien lukuun. Tietoja luovutetaan kulloinkin kyseessä olevan tapahtuman järjestäjälle tai muulle toimeksiantajalle. W-ZUP Communication Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Palvelun ja tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita W-ZUP Communication Oy:n ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

8. REKISTERIN SUOJAUS

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

9. REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS JA TIETOJEN KORJAAMINEN

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterissä olevien tietojensa korjaamista. Tarkastus- tai korjaamispyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

W-ZUP Communication Oy
Jussi Palovaara 

Kekkolantie 25
40520 JYVÄSKYLÄ

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa erikseen sovittuna ajankohtana.

10. REKISTERÖIDYN MUUT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia varten.